Wattstraat 54, 2723 RD ZOETERMEER

iso-norm-14001

ISO-14001(2015)

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm heeft Scholte Verhuis Groep (S.V.G.) B.V. de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en werkt continu aan vermindering hiervan.

ISO 14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar er zijn gemeenten die erom vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen.

Vandaar ook dat ISO-14001 verplicht is voor Erkende Project Verhuizers en zo ook voor Scholte Verhuis Groep (S.V.G.) B.V.

De norm geniet wereldwijde erkenning als milieumanagementsysteem.

ISO 14001