Wattstraat 54, 2723 RD ZOETERMEER

SEBO

SEBO (Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen)

Zoetermeer waardeert bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom is het SEBO-keurmerk in het leven geroepen, het keurmerk voor Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen. In aanmerking komen bedrijven die van meerwaarde zijn voor Zoetermeer en maatschappij en dit zichtbaar maken door o.a.:

• het inzetten voor het behouden en stimuleren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen;
• het effectief en aantoonbaar begeleiden van personeel;
• het ondersteunen van doelen gerelateerd aan Zoetermeer;
• het ondernemersklimaat actief verbeteren, pro actieve houding en successen delen;
• samenwerking zoeken met andere partijen, zoals de gemeente, onderwijs en toeleidende organisaties.

Met ingang van 2013 is Scholte Verhuis Groep (S.V.G.) B.V. ook SEBO gecertificeerd.
In 2015 werd het certificaat nieuwe stijl onder gebracht bij het Keurmerkinstituut voor onafhankelijke toetsing. In juli 2015 kreeg Scholte Verhuis Groep (S.V.G.) B.V. het vernieuwde certificaat. Jaarlijks worden door het bedrijf de doelstellingen vastgesteld en geëvalueerd in het kader van Sociaal Economische Betrokken ondernemen.

Certificaat SEBO