Wattstraat 54, 2723 RD ZOETERMEER

VCA

VCA

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Erkende Project Verhuizers

Ook VCA is een verplichting vanuit de Erkende Project Verhuizers. Vandaar ook dat alle uitvoerende medewerkers van Scholte Verhuis Groep (S.V.G.) B.V. minimaal een VCA-basisdiploma bezitten. Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen Basisveiligheid (Voor operationele medewerkers) en Veiligheid voor operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). De norm wordt in Nederland beheerd door het SSVV.

Offshore industrie

De norm is in eerste instantie ontstaan uit een behoefte van de Offshore industrie in Nederland en daarna van (petro)chemische industrie om het aantal ongevallen terug te dringen en de externe veiligheid te vergroten, maar wordt tegenwoordig ook in andere sectoren gebruikt, onder meer in de civiele bouw, hoveniers en installateurs. VCA is niet bij wet verplicht. Het kan wel door opdrachtgevers worden geëist dat opdrachtnemers VCA-gecertificeerd zijn.

VCA-checklist

De VCA-checklist kan op drie manieren gecertificeerd worden. Het onderscheid is één ster (Scholte Verhuis Groep (S.V.G.) B.V.), twee sterren of de letter ‘p’. Het twee-sterrencertificaat is met name bedoeld voor hoofdaannemers en bedrijven met meer dan 35 man operationeel personeel. Het één-stercertificaat is geschikt voor bedrijven die niet aan deze criteria voldoen. Zij mogen echter wel opgaan voor de twee sterren. Het p-certificaat is met name bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn in de petrochemie. Deze versie kent meer verplichte vragen.

VCA certifictaat